Tomasz Nurkiewicz


About

Na programowaniu spędził już połowę życia, od 5 lat zawodowo w Javie, choć ostatnio nieco nią znudzony. Aktywny na StackOverflow, uwielbiający back-end, acz sympatyzujący z JavaScriptem. Pasjonat Springa, promuje testy automatyczne, nie znosi długich metod. Zakochany w wykresach i wizualizacji danych. Mieszka w Oslo, gdzie pracuje nad platformą track & trace oraz… uczy się jeździć na nartach. Posiada certyfikaty SCJP, SCJD, SCWCD i SCBCD. Członek zespołu scala.net.pl, commiter projektu Lo