Tracing Akka Streams

0 0

The google dapper paper laid the groundwork for distributed tracing systems. I will show how I implemented these ideas using htrace and zipkin and show a live demo of the library I wrote for easy integration into your akka streams & http applications.

SCALAR Conference 2017

Scalar jest, pierwszą w Środkowej Europie, konferencją całkowicie poświęconą językowi Scala. Wydarzenie odbywa się regularnie od 2014 roku, w Warszawie, łącząc programistów oraz pasjonatów tego fun...