Prečo učiť Python

0 0

V použití programovacích jazykov pozorujeme zaujímavý efekt: Od polovice 70-tych rokov sa jazyk Pascal stáva najrozšírenejším programovacím jazykom na vysokých školách na celom svete. V 80-tych rokoch Pascal preniká aj na stredné školy, kde je dokonca až do súčasnosti štandardom prakticky vo všetkých krajinách. Od vtedy sa na vysokých školách vo svete vystriedalo niekoľko veľkých jazykov a zdalo sa, že práve Java tu zaujme najdôležitejšiu pozíciu. Lenže v posledných rokoch sa na prvú pozíciu na univerzitách

PyCon SK 2017

PyCon SK je komunitou organizovaná konferencia pre programovací jazyk Python. Druhý ročník sa uskutočnil 10. 3. 2017 až 12. 3. 2017 v Bratislave.