Reaktywne aplikacje z WebSockets

0 0

Współczesne aplikacje muszą być responsywne niezależnie od obciążenia. Awarie węzłów nie mogą powodować zamrożenia całej aplikacji a błędy powinny być użytkownikom komunikowane jak najszybciej. Na przykładzie prostego serwisu do licytacji "groszowych" przedstawię architekturę aplikacji wykorzystującej WebSockets do wdrożenia wskazówek z Reactive Manifesto. Zaprezentuję frontend realizujący Reactive Push oraz backend działający w klastrze, tolerujący awarie węzłów, zbudowany na Akka i Play.

Confitura 2015

Confitura is one of the biggest Java conferences in Poland. It’s the place where Polish and International leaders of the Java community share their Java knowledge and experience during sessions and...