Applifting meetup

Vyrábíme webové a mobilní aplikace pro iOS i Android. Na backendu vyvíjíme převážně v Node.js a Ruby on Rails, na frontendu v Reactu a Angularu. Chceme s komunitou sdílet naše zkušenosti a dozvědět se také zajímavosti od vás.
Members
Sep 2018

Are you organizing Applifting meetup?

Claim this group and start manage its content.

I am the organizer