Yalın Kafasıyla Temiz Kod (Clean Code) Yaklaşımları

Nov 25, 2021 · İstanbul, Turkey

Altuğ Bilgin Altıntaş, üzerinde titizlikle durduğumuz Temiz Kod (Clean Code) konusunu bizimle paylaşacak.
- Clean code nedir?
- Değişkenlerde anlamlı isimlerin önemi
- Çok fazla if else yapısını kurgulama
- Metot ve isimlendirmede dikkat edilecek noktalar
- Domain isimlerinin kod içerisinde kullanılmasının önemi

Konuşmacı: Altuğ Bilgin Altıntaş

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/altuga/

Event organizers

Are you organizing Yalın Kafasıyla Temiz Kod (Clean Code) Yaklaşımları?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Topics
Rating

based on 0 reviews