wroc.py

Oct 5, 2021 · Wrocław, Poland

Zapraszamy na kolejne spotkanie wroc.py!

Link do spotkania online:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA1YzdkMTQtYTg5Yy00NzExLTk2OWYtYTY3OGJlY2M1Yzlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229363a744-1c61-400c-8951-a64dd233b84b%22%2c%22Oid%22%3a%221020c6bb-edec-495a-b12c-126a0a3167a2%22%7d

Agenda

1. "How to deal with GIL"
Podczas prezentacji spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie czy Global Interpreter Lock w Pythonie naprawdę jest takim strasznym rozwiązaniem jak je malują. Po drodze do celu zahaczymy o biblioteki threading i multiprocessing, a także o to w jaki sposób nasz ukochany język zarządza pamięcią.

Hubert Szałwiński

2. Slot na on-line networking i dyskusje ~ 45 minut

Event organizers
  • wroc.py

    wroc.py to grupa miłośniczek i miłośników języka Python. W każdy pierwszy wtorek miesiąca spotykamy się we Wrocławiu, by dzielić się wiedzą techniczną, prezentować swoje dokonania i planować przejęcie władzy nad światem. Dołącz do nas, przyjdź na spotkanie i poznaj innych Pythonistas. Kto wie, może na kolejne spotkanie przygotujesz własną prezentację? Lista poprzednich eventów i linki do prezentacji znajdują się na naszym githubie: https://github.com/wrocpy/wrocpy

    Recent Events
    More

Are you organizing wroc.py?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Topics
Rating

based on 0 reviews

Featured Events