Webinar - Klara Dialog Online

May 10, 2022 · ,
Klara Dialog har tagits fram för att förenkla användning av uppgifter som registreras i Klara. Målgruppen är alla de som hanterar handlingar

Vill du byta ut svårtolkade dokumenthanteringsplaner i Excel mot specialanpassade, uppdaterade och intuitivt presenterade hanteringsanvisningar? Då är du varmt välkommen på vårt webinar där vi presenterar Klara Dialog.

Klara Dialog har tagits fram för att förenkla för alla de som hanterar dokument i verksamhetsprocesserna. Särskilt de som inte är tränade i dokumenthantering men som behöver förstå kraven på handlingar för att göra rätt.

I vårt webinar tar vi upp:

 • Hur Klara Dialog fungerar bra för yrkesroller som saknar fackkunskap i dokumenthantering.
 • Att Klara Dialog är intuitivt för att användare utan fackkunskap ska kunna förstå informationen, var den är lagrad, vilka krav som ställs på informationen och hur man följer processen.
 • Hur Klara Dialog minskar ledtider och belastning på arkivarier för uppgifter som användarna kan lösa på egen hand.
 • Hur användarna genom Klara Dialog ska få en ökad förståelse för informationsstrukturen och vilka processerna som används i organisationen.
 • Hur Klara Dialog främjar decentraliserad sökning. Kunskapen att söka fram information ska inte endast finnas hos ett visst antal personer.

I webinaret visas också hur du som arkivarie anpassar Klara för publicering i Klara Dialog för bästa prestanda och presentation.

Webinaret är kostnadsfritt och länk skickas ut per mail dagen innan.

Har du frågor? Kontakta Claes Bengtsson, 0722-316900.

 

Event organizers
 • Knowit Sverige

  Knowit är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att arbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2 200 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm.

  Recent Events
  More

Are you organizing Webinar - Klara Dialog?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Online Event
Online Event

A place to meet the most active, international community members

Social
Rating

based on 0 reviews