WarsawJS Meetup #25 - 2 urodziny

Sep 14, 2016 · Warszawa, Poland

Oficjalny hashtag: https://twitter.com/hashtag/warsawjs25

https://www.youtube.com/watch?v=bYRttV7d0iI

Agenda

• Piotr Kowalski: New collections in JS: Map, Set, WeakMap, WeakSet [PL]
Podsumowanie: Mamy już 2016 rok. Dlaczego ciągle korzystamy z tablic, skoro mamy sprecyzowane kontenery na dane? Chciałbym opowiedzieć Ci moją historię z nowymi kolekcjami, które dostępne są w specyfikacji języka ECMAScript 2015, czyli od ponad roku.
Twitter: @piecioshka
Slajdyhttps://piecioshka.github.io/slides-map-set-weakmap-weakset/

• Piotr Zientara: Writing your first AWS lambda with Amazon S3 using JS [EN]
Podsumowanie: In this short presentation I’m going to show what’s an AWS Lambda and how to implement it. Hopefully you're going to know from it if it’s a good and easy tool to use.
Twitter: @Piotr_Zientara
Slajdy: https://tuhaj.github.io/writing-AWS-lambda/

Nie możesz towarzyszyć nam w Państwomiasto? Zapraszamy na http://warsawjs.com/ gdzie będzie można zobaczyć całe spotkanie na żywo! Po wykładach będziemy kontynuować rozmowy przy barze z napojami lub przekąskami sponsorowanymi przez Rebased i 10Clouds. Całe spotkanie zostanie nakręcone dzięki firmie Cyfrowy Polsat oraz wyemitowane live, dzięki Whitestream.

Do zobaczenia 14-go września w Państwomiasto!

{}

WarsawJS #25 is coming, September 14 - Wednesday.
Meet us at Państwomiasto at 18:30. 

Cannot join us at Państwomiasto? Visit http://warsawjs.com/ where you will be able to watch a live stream of entire event! After presentations, we will continue to talk at bar with some snack or beverages sponsored by Rebased and 10Clouds. The entire meeting will be video recorded thanks to Cyfrowy Polsat and put live streaming with Whitestream.

See you on WarsawJS #25!
September 14 @ Państwomiasto

Event organizers
Social
Topics
Rating

based on 0 reviews