WarsawJS Meetup #17

Jan 13, 2016 · Warszawa, Poland

Zaproszenie w formie wideo: https://www.youtube.com/watch?v=DX8CDC3u3XE
Oficjalny hashtag eventu: https://twitter.com/hashtag/warsawjs17

Agenda

 - Radosław Krzepkowski: Backbone. Podstawy, dobre praktyki, rozszerzanie możliwości [PL]

Podsumowanie: Omówienie podstaw jednego z popularniejszych frameworków JS. Przykłady dobrych praktyk, korzystanie z szablonów, modułów.Rozszerzanie możliwości poprzez pluginy i dodatkowe biblioteki. Backbone, a nowsze rozwiązania.
Twitter@krzepa
Slajdyhttps://slides.com/krzepa/backbone-warsawjs-17

 - Krzysztof Suszyński: ExceptionID.JS - prosty, lecz nieco kontrowersyjny pomysł obsługi sytuacji wyjątkowych w aplikacjach JS [PL]

Podsumowanie: ORA-01455, WELD[masked] oraz oczywiście HTTP/404 to przykłady kodów  błędów różnych systemów IT. Jest to dość popularny wzorzec szczególnie w  dużych aplikacjach i bibliotekach. Postaram się przedstawić pomysł na  proste, nieco kontrowersyjne zarządzanie potencjalnymi błędami w waszych  aplikacjach. W skrócie: jak bez większego wysiłku ponumerować błędy,  których się jeszcze nie spodziewacie. Im większa aplikacja, tym większy  będzie wasz zysk!
Twitter@ksuszynski
Slajdy: http://cardil.github.io/pres-eidjs-warsawjs-17/

 - Jacek Migdał: Reactive JavaScript all-in: Meteor.js [EN]

Podsumowanie: Introduction to full-stack JavaScript framework Meteor. What's great about it and how can you use it in your next project.
Twitter@jakozaur

Nie możesz towarzyszyć nam w Państwomiasto? Zapraszamy na  http://warsawjs.com/ gdzie będzie można zobaczyć całe spotkanie na żywo! Po wykładach będziemy kontynuować rozmowy przy barze z napojami lub przekąskami sponsorowanymi przez Rebased i 10Clouds. Całe spotkanie zostanie nakręcone dzięki firmie Cyfrowy Polsat oraz wyemitowane live, dzięki Whitestream.


Do zobaczenia 13 Stycznia w Państwomiasto!

{}


WarsawJS #17 is coming, 13 January - Wednesday.
Meet us at Państwomiasto at 18:30. 

Cannot join us at Państwomiasto? Visit http://warsawjs.com/ where you will be able to watch a live stream of entire event! After presentations, we will continue to talk at bar with some snack or beverages sponsored by Rebased and 10Clouds. The entire meeting will be video recorded thanks to Cyfrowy Polsat and put live streaming with Whitestream.

See you on WarsawJS #17!
January 13th @ Państwomiasto

Event organizers
Rating

based on 0 reviews