WarsawJS Meetup #10

Jun 17, 2015 · Warszawa, Poland

WarsawJS #10 już 17 Czerwca - Środa.
Spotkaj się z nami w Państwomiasto o 18:30.

Agenda:

 - Andrzej Kręcicki: "Real time communication with WebRTC" [PL] 

WebRTC pozwala na wymianę obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym między przeglądarkami, ułatwia dostęp do kamery i mikrofonu oraz pozwala na wymianę plików w modelu P2P. Wszystko to bez użycia zewnętrznych pluginów. W czasie prezentacji wyjaśnię czym jest i jak działa WebRTC oraz przedstawię przykłady jego zastosowania w przykładowych aplikacjach webowych.

 - Robert Gurgul: "Testy e2e na przykładzie aplikacji angularowej" [PL]

Podczas prezentacji użyję/omówię narzędzia: Node, Jasmine, Protractor, Elementor.
Prezentacja będzie dotyczyć testowania aplikacji internetowych. Wyjaśnię, co to są testy End to End (e2e) oraz jakie są wady i zalety ich tworzenia.
Przedstawię jak prosto jest skonfigurować je w aplikacji angularowej a następnie pokażę przykładowy test oraz opiszę jak to wszystko działa krok po kroku.
Podczas prezentacji uruchomię (o ile to będzie możliwe) testy aby pokazać je w akcji.
Zaprezentuję również narzędzia wspomagające pracę z testami.

Twitter: @rgurgul

 - Tomasz Ducin: "Enterprise Interface Architecture: JSON Schema" [EN]

JSON jest najpopularniejszym formatem definiowania/wymiany danych w sieci. Jest elastyczny niczym XML oraz zwięzły, jak to tylko możliwe. Nie mniej, "rozwiązłość" strukturalna JSONów powoduje utratę kontroli nad tym, jakie dane są przechowywane. Jeśli chcesz kontrolować, co może być przechowywane w formacie JSON, zerknijmy na JSON Schema. To narzędzie pomogło mi w pracy, oby pomogło i Tobie!

Twitter: @tomasz_ducin

Nie możesz towarzyszyć nam w Państwomiasto? Zapraszamy na http://warsawjs.com/ gdzie będzie można zobaczyć całe spotkanie na żywo! Po wykładach  będziemy kontynuować rozmowy przy barze z napojami lub przekąskami sponsorowanymi przez Rebased  i 10Clouds. Całe spotkanie zostanie nakręcone dzięki firmie Cyfrowy Polsat oraz wyemitowane live, dzięki Whitestream.

Jest to nasze 10 spotkanie, więc taki malutki jubileusz (większy będzie podczas #12 spotkania) przygotowaliśmy z tego powodu niespodziankę! Mamy do rozdania 2 książki pt. "AngularJS. Pierwsze kroki" autorska Darka Kalbarczyka i Arka Kalbarczyka. Prezenty będą rozdane w formie losowania.

Do zobaczenia 17 Czerwca w Państwomiasto!

{}

WarsawJS #10 is coming, 17 June - Wednesday.
Meet us at Państwomiasto at 18:30. 

Agenda:
 - Andrzej Kręcicki: "Real time communication with WebRTC" [PL]

 - Robert Gurgul: "Testy e2e na przykładzie aplikacji angularowej" [PL] 
Twitter: @rgurgul

 - Tomasz Ducin: "Enterprise Interface Architecture: JSON Schema" [EN]

JSON is the most widely used data exchange/definition language in the web. It's as flexible as XML and as concise as possible. However, the structure flexibility of JSONs comes with a price of losing control of what data is being stored. If you want to have your JSON under control, let's dive into JSON Schema. It made my work easier, hope it makes yours too! 
Twitter: @tomasz_ducin

Cannot join us at Państwomiasto? Visit http://warsawjs.com/where you will be able to watch a live stream of entire event! After  presentations, we will continue to talk at bar with some snack or  beverages sponsored by Rebased and 10Clouds. The entire meeting will be video recorded thanks to Cyfrowy Polsat and put live streaming with Whitestream.

This is our 10 event, so it's kind of small jubilee (greater one will be at #12 meeting). Because of this, we have some gifts. We've got 2 books "AngularJS.  Pierwsze kroki" written by Darek Kalbarczyk and Arek Kalbarczyk. Gifts will be drawn among participants.

See you on WarsawJS #10! 
17 June @ Państwomiasto


Event organizers
Rating

based on 0 reviews