WarsawJS Meetup #1 - We talk about JavaScript

Sep 16, 2014 · Warszawa, Poland

Pierwszy WarsawJS już w najbliższy Wtorek! Spotkaj się z nami w Państwo Miasto o 18:30.


Nasza agenda jest pełna JavaScriptowych tematów:

• "Pierwsza aplikacja na Smart TV Samsung"  - Piotr Kowalski

• "Komercyjne wdrożenie OpenStreetMap" - Marcin Cimaszewski

• "Ember for Multi Page applications" - Krzysztof Modras

• "The future of JavaScript - ES6" - Adam Babik


Nie możesz towarzyszyć nam w Państwo Miasto? Zapraszamy na http://warsawjs.com/ gdzie będzie można zobaczyć całe spotkanie na żywo!

Po wykładach będziemy kontynuować rozmowy przy barze z napojami lub przekąskami sponsorowanymi przez Rebased i 10clouds.
Całe spotkanie zostanie nakręcone dzięki firmie Cyfrowy Polsat.
Nalepki, żetony oraz roll-up z logo WarsawJS sponsoruje pkt.pl

Do zobaczenia we Wtorek!

Bonus: https://www.youtube.com/watch?v=nF_7xdzesT8

{}

First WarsawJS is next Tuesday! Meet us at Państwo Miasto at 18:30.

Out agenda is full of JavaScript topics:

• "First app on Samsung Smart TV platform"  - Piotr Kowalski

• "Commercial OpenStreetMap implementation" - Marcin Cimaszewski 

• "Ember for Multi Page applications" - Krzysztof Modras 

• "The future of JavaScript - ES6" - Adam Babik

Cannot join us at Państwo Miasto? Visit http://warsawjs.com/ where you will be able to watch a live stream of entire event!

After presentations, we will continue to talk at bar with some snack or beverages sponsored by Rebased and 10clouds.
The entire meeting will be filmed thanks to Cyfrowy Polsat.
Stickers, coins, and roll-up with WarsawJS logo were sponsored by pkt.pl


See you next Tuesday!

Event organizers
Rating

based on 0 reviews