Träff för EPiServer-utvecklare | Språkhantering | POEditor | LanguageWire

Feb 7, 2017 · Stockholm, Sweden

Den här gången blir temat flerspråkiga sajter i Episerver CMS. Vi ska få se hur redaktörerna kan jobba professionellt mot en översättningsbyrå och ett alternativt sätt att översätta statiska texter.

Välkommen till tjugonde träffen för Episerver-utvecklare. Den här gången bjuder Forefront oss på en trevlig och lärorik kväll.


Program
17:30 Registrering. Välkommen och mingel och lättare förtäring [Niklas Wanngren och Annika Jansson, ForeFront]

18:00 Integration med översättningstjänst [Thomas Holmgren och Mats Nyåkers, LanguageWire]

18:45 Paus

19:00 Lang-filer via POEditor [Niklas Wanngren, Forefront]

19:45 Öppen diskussion - Bygga sajter för flera länder och språk

20:00 Eftersnack och lite mingel

Lang-filer via POEditor
Hur hanterar du översättning av statiska texter i Episerver när kunden har sajter i ett flera länder? Hur håller vi reda på vad som behöver översättas? Och hur gör vi det enklare för redaktörerna att hjälpa till? Forefront har har tagit fram en lösning där utvecklare och redaktörer jobbar med sina översättningar i online-verktyget POEditor. Vi får se ett koncept där lang-filer och hårt typade klasser med texter skapas och uppdateras utan behov att göra en driftsättning.

Integration med översättningstjänst
Hur fungerar det i praktiken att jobba med en översättningsbyrå? Vilka fallgropar finns det när du bygger en sajt för flera länder och språk? LanguageWire har nyligen lanserat en ny plugin till Episerver CMS där man kan beställa översättningar direkt från redaktörsgränssnittet. Vi får allmänna råd från språkproffs, en insyn i översättningsprocessen och en liten titt under skalet på hur integrationen fungerar.


Sponsor
Forefront är kvällens sponsor och står för lokal, samt något enkelt att äta och dricka.

Event organizers

Are you organizing Träff för EPiServer-utvecklare | Språkhantering | POEditor | LanguageWire?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Rating

based on 0 reviews

Featured Events