Testpub #96 - Hvordan komme i gang med Testautomatisering

Sep 16, 2021 · Oslo, Norway

Denne testpuben/meetup blir holdt sammen med Systek.

Det er mange som har begynt å automatisere testing av GUI, noen har lykkes andre har ikke lykkes like bra. Noen skal analysere alt før automatisering startes opp, noe som fører til at man ikke rekker å få kommet i gang noen gang. Noen ser for seg at alt skal automatiseres. Noen vil gjøre det billigst mulig.
I meetupen skal blant annet følgende diskuteres: 
Hvordan skal man velge riktig verktøy?
Hvilke forventninger har de forskjellige interessentene?
Hvem skal lede og utføre dette arbeidet?
Hvordan bør scriptene lages og struktureres?

Event organizers

Are you organizing Testpub #96 - Hvordan komme i gang med Testautomatisering?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Rating

based on 0 reviews

Featured Events