TEDxMekong 2012

Aug 10 - 11, 2012 · Seoul, Viet Nam
TED và “Ideas Worth Spreading” Năm 1984, một hội thảo với nội dung xoay quanh ba chủ đề công nghệ (Technology), giải trí (Entertainment) và thiết kế (Design) được tổ chức tại Hoa Kỳ. Tinh thần chia sẻ…
Event organizers

Are you organizing TEDxMekong 2012?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Topics
Rating

based on 0 reviews