ScalaCamp #1

Jan 23, 2013 · Kraków, Poland
 • 17:00
  0:45 H
  , Wprowadzenie do Scali (Scala Introduction), Jerzy Müller
 • 18:00
  1:30 H
  , Akka Introduction, Akka Use Cases and Typesafe Console (in English), Henrik Engstrøm
 • 19:45
  1:00 H
  , Scala DSLs: Dissecting Rogue, Konrad Malawski
 • 21:00
  0:30 H
  , Jak Scala pomaga zwiększyć Produktywność, Rafał Pokrywka