×
Eventil - Find Tech Events
Official mobile app
FREE - In Google Play
View
×
Eventil
Official mobile app
FREE - In App Store
View

SAFe® DevOps - Stockholm

Jun 16 - 17, 2020 · Norrmalm, Sweden

Den här 2-dagarskursen ger dig en omfattande översikt över de DevOps-färdigheter som krävs för att kunna påskynda time-to-market, genom att förbättra värdeflödet genom the Continuous Delivery Pipeline.

Du som deltar på kursen kommer att få träning i att kartlägga värdeströmmar genom Delivery Pipeline, från idé till intäkt, samt lära dig hur du identifierar och eliminerar flaskhalsar. Du får också lära dig hur du tar fram en implementationsplan för DevOps för din organisation.

Kursen ger dig förståelse för hela värdeflödet - från Continuous Exploration till Continuous Integration, Continuous Deployment och Release on Demand. Tillsammans kommer vi att gå igenom hur SAFe®s CALMR (Culture, Automation, Lean, Measure, Recover) relaterar till DevOps, vilket hjälper dig att skapa en kultur av delat ansvar för leveranser. Tillsammans bidrar detta till att synka människor, processer och teknik i hela organisationen för att uppnå en snabbare time-to-market.

Big picture


Du kommer efter kursen att ha den kunskap du behöver för att ta fram, stödja och genomföra en implementeringsplan för att förbättra din organisations Delivery Pipeline. Kursen förbereder dig också för SAFe® 4 DevOps Practitioner (SDP) certifieringstest som ingår i kursavgiften.

Ämnen som omfattas i kursen:

 • Introduktion av DevOps-konceptet
 • Kartläggning av Continuous Delivery Pipeline
 • Använda arbetssättet Continuous Exploration för att finna rätt inriktning i arbetet
 • Använda Continuous Integration för att få rätt kvalitet
 • Förkorta time-to-market med hjälp av Continuous Deployment
 • Vidta åtgärder och leverera affärsvärde när det behövs med Release on Demand
 • Vidta åtgärder

Du kommer efter kursen att kunna:

 • Förstå och förklara hur DevOps kan hjälpa er leverera affärsnytta både snabbare och bättre
 • Förstå hur DevOps kan implementeras i en uppskalad agil arbetsmiljö baserad på SAFe
 • Förstå, tillämpa och förklara tillvägagångssättet i CALMR och hur det kan användas för att lyckas med DevOps
 • Förstå hur framgångsrik tillämpning av DevOps kräver Continuous Exploration, Continuous Integration, Continuous Deployment och förmågan att kunna leverera till slutanvändare vid behov
 • Tillämpa koncepten Continuous Testing och Continuous Security
 • Kartlägga och mappa värdeströmmar för att mäta genomflöde och identifiera flaskhalsar i leveransprocessen
 • Välja och utveckla rätt färdigheter och verktyg för införandet av DevOps och för att nå avsedda affärsmässiga resultat
 • Prioritera lösningar och investeringar i DevOps för största ekonomiska vinning
 • Ta fram och implementera en anpassad aktivitetsplan för en DevOps-transformation i din organisation
 • Arbeta med alla roller och nivåer i din organisation för att kontinuerligt optimera värdeströmmarna

Läs mer om kursen på vår webb

OBS! För att betala med faktura, vänligen skriv FAKTURA i fältet märkt "Enter Promotional Code".

NOTE! To pay by invoice, please type FAKTURA in the field marked "Enter Promotional Code".

Event organizers

Are you organizing SAFe® DevOps - Stockholm?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Rating

based on 0 reviews

Featured Events