PPoSH #3 (with Bartek Bielawski [MVP] in person as a host!)

Jul 27, 2017 · Wrocław, Poland

Wypelnijcie proszę takze ta rezerwacje: https://www.surveymonkey.com/r/D8GD63V

[MVP] Bartek Bielawski:

Sesja niespodzianka :) prawdopodobnie będzie to sesja o wykorzystaniu klas w PowerShellu i DSC.

Patryk Lotzwi: 

"PowerShell dla programisty .NET"
Agenda:
Co trzeba wiedzieć
Jak zacząć
Przykłady wykorzystania
.NET pod spodem - jak z niego skorzystać
Krótko o testowaniu
Moduły

Paweł Jarosz:
"Migracja do Exchange Online - studium przypadku"
Agenda:
Dostępne metody migracji i dlaczego wybraliśmy hybrydę
Problem uprawnień i budowanie grafów zależności
Migracja z zachowaniem dostępów do kalendarzy
Automatyzacja procesu migracji
Podejście do raportowania

Tomasz Dąbrowski:
"Tworzenie funkcji PowerShell"
Agenda:
Streszczenie ze spotkania PPOSH #2 (skrypt, funkcja, moduł)
PSBoundParameters (automatyczna zmienna i jej użycie)
Output funkcji - zwracany typ danych i ich formatowanie
Pester, testy - Test Driven Development (TDD), Business Development Driven (BDD) (koncept)
Moduł (koncept)
Funkcje i Moduły w Objectivity

Event organizers
  • Polish PowerShell User Group (PPoSh)

    This is a group for anyone interested in PowerShell, Windows, Automating, Scripting etc. All skill levels are welcome. This group started to meet to Learn, Search, Automate and Share knowledge. Looking forward meeting with everybody. https://www.facebook.com/PPoShGroup https://pposh.slack.com/messages https://github.com/pposhgroup

    Recent Events
    More

Are you organizing PPoSH #3 (with Bartek Bielawski [MVP] in person as a host!)?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Rating

based on 0 reviews