Polski Kongres Bitcoin

May 11, 2018 · Warszawa, Poland

Polski Kongres Bitcoin to największe w Polsce międzynarodowe spotkanie ekspertów i miłośników tematyki walut cyfrowych. Jego celem jest promowanie idei kryptowalut oraz edukacja w tym obszarze.

Podczas dwóch dni Kongresu wystąpi wiele autorytetów związanych zarówno z kryptowalutami jak i z technologią Blockchain. Po raz pierwszy w Polsce pojawi się Andreas M. Antonopoulos, autor Mastering Bitcoin.

Polski Kongres Bitcoin jest przeznaczony zarówno dla osób, które tematyką Bitcoin interesują się od dawna, jak i tych, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki w tej dziedzinie.

Organizatorem Kongresu jest Polskie Stowarzyszenie Bitcoin.

Nasi goście to eksperci i miłośnicy kryptowalut i technologii Blockchain. Zobacz ich na żywo podczas Polskiego Kongresu Bitcoin.
Lista prelegentów:
- Andreas M. Antonopoulos
- Filip Pawczyński
- Sylwester Suszek
- Szczepan Bentyn
- Krzysztof Piech
- Lech Wilczyński
- Mariusz Sperczyński
- Konrad Zacharzewski
- Maciej Zakrzewski
- Jacek Czarnecki

Więcej informacji na stronie: http://kongresbitcoin.pl/
Uwaga - podane godziny są orientacyjne. Szczegółowy harmonogram podamy wkrótce.

The Polish Bitcoin Congress is Poland's largest international meeting of experts and enthusiasts of the topic of digital currencies. Its aim is to promote the idea of ​​cryptocurrencies and education in this area.

During the two days of Congress, there will be many authorities associated with both cryptocurrencies and Blockchain technology. For the first time in Poland, Andreas M. Antonopoulos, author of Mastering Bitcoin will perform.

The Polish Bitcoin Congress is intended both for people who have been interested in Bitcoin for a long time and those who are just taking their first steps in this field.

The organizer of the Congress is the Polish Bitcoin Association.

Our guests are experts and lovers of cryptocurrency and Blockchain technology. See them live during the Polish Bitcoin Congress.
The list of speakers:
- Andreas M. Antonopoulos
- Filip Pawczyński
- Sylwester Suszek
- Stephen Bentyn
- Krzysztof Piech
- Lech Wilczyński
- Mariusz Sperczyński
- Konrad Zacharzewski
- Maciej Zakrzewski
- Jacek Czarnecki

More information on the website: http://congressbitcoin.com/
Note - the given times are approximate. A detailed schedule will be given soon.

Event organizers

Are you organizing Polski Kongres Bitcoin?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Rating

based on 0 reviews

Featured Events