Poland's IT Masters czyli promocja polskiej informatyki -- Lutowy KI

Feb 22, 2022 · Warsaw, Poland

Oddział Mazowiecki PTI ma zaszczyt zaprosić na wtorek 22 lutego 2022 godz. 18:30 na kolejny Klub Informatyka, w trybie online, tym razem zatytułowany on będzie ***PoLAND of IT Masters – hub informacyjny o sukcesach polskiej informatyki***.
 
Podczas klubu omówione zostaną kwestie promocji polskiej informatyki na świecie, jej celów, założeń, możliwości, szans i zagrożeń. Projekt promocyjny PoLAND of IT Masters ma tworzyć swoistą „tablicę chwały” wskazującą najciekawsze i najbardziej wartościowe osiągnięcia docenione w informatycznym świecie. Ma on służyć promocji Polski, ale także, poprzez przykłady oddziaływać na informatyczną młodzież, pokazując, że warto się kształcić, być kreatywnym, że wejście w świat technologii cyfrowej otwiera praktycznie nieskończone perspektywy.

Spotkanie Klubu Informatyka ma przybliżyć jego uczestnikom zarys projektu, przyjęte rozwiązania organizacyjne, obszar zainteresowania, ale przede wszystkim ma zachęcić do włączenia się w budowę doskonałego wizerunku polskich informatyków – na który zasługujemy. Projekt promocyjny jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne jako kontynuacja przedsięwzięcia "Od polskiej szkoły matematycznej do polskiej szkoły algorytmiki i programowania - czyli o informatykach, polskiej żyle złota”. Zainicjowany został w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Dyplomacja publiczna 2021”, otrzymuje także wsparcie jego partnerów. W projekcie uczestniczy zespół wybitnych specjalistów, twórców oraz obserwatorów dokonań polskiej informatyki, która tworzy zespół jego ambasadorów i korespondentów. Program klubowego spotkania:
 
18:35                   Geneza, cele, odbiorcy, organizacja – Włodzimierz Marciński (PTI)
                             Atrakcyjność treści informacyjnych – Wojciech Gryciuk (Manager report)

19:00                   Przykłady wyróżnionych osiągnięć:
                              „Secret Chats Protocol” – Michał Glet (WAT)
                              Forum Cyfrowe ONZ w Katowicach – Bartosz Loba (NASK)
 
19:15                   Dlaczego warto promować osiągnięcia polskiego IT - dyskusja
 
 
**Sylwetki uczestników**
 
**Michał Glet** \- WAT
**Wojciech Gryciuk** \- redaktor Manager Report;
**Bartosz Loba** \- NASK
**Włodzimierz Marciński** \- koordynator projektu PoLAND of IT Masters\, do niedawna prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego \(kadencji 2017\-2020\)\.
 
**Informacje organizacyjne**

Klub Informatyka odbędzie się we wtorek, 22 lutego. Pierwsza prezentacja rozpocznie się o godzinie 18:30, ale dobrze byłoby zalogować się kilkanaście minut wcześniej. Spotykamy się zdalnie na platformie Webex, z adresem spotkania podanym w ramach zaproszenia.
 
Zasadniczo do połączenia się żadnych haseł nie potrzeba. Gdyby przy jakiejś rzadkiej konfiguracji system telekonferencyjny mimo wszystko domagał się hasła, to prosimy użyć następującego: KlubOMaz. Powinno zadziałać. Klub praktycznie w całości będzie elektronicznie rejestrowany, a potem publikowany. Domniemywa się wyrażenie przez prelegentów i dyskutantów Klubu zgody na wykorzystanie ich wizerunku w relacjach wideo, które można potem znaleźć  w kanale PTI portalu Youtube, a także w portalu Oddziału Mazowieckiego PTI, w szczególności w informacjach noszących tag wideo. Niestety: kanapki, ciastka i napoje, jak to przy spotkaniach online, uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie

Event organizers

Are you organizing Poland's IT Masters czyli promocja polskiej informatyki -- Lutowy KI?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Topics
Rating

based on 0 reviews