×
Eventil - Find Tech Events
Official mobile app
FREE - In Google Play
View
×
Eventil
Official mobile app
FREE - In App Store
View

Oslo Testpub #74 - Riskstorming workshop

Sep 19, 2019 · Gamle Oslo, Norway

Vi ønsker velkommen til workshop hvor det vil være fokus på risiko!

Servering:
Pizza + drikke

Beskrivelse
Riskstorming er en måte å diskutere og tenke på risiko i dine prosjekter. I grupper skal vi visualisere og drøfte kvalitet og risiko ved hjelp av testsphere kortene. Målet er å komme til enighet om de viktigste kvalitets-aspektene ved en applikasjon, for så å identifisere de største risikoene rundt disse aspektene, og tilslutt diskutere måter å imøtekomme og forhindre disse risikoene på.

Ved å gjøre dette med kortene og spill-matten opererer man med begrensende rammer, og blir dermed tvunget til å diskutere og prioritere til gruppen har kommet til enighet om de seks viktigste kvalitetsaspektene og risikofaktorene. Slik legger man forholdene til rette for diskusjoner om kvalitet og risiko i teamet, og de gitte rammene – heller enn å begrense samtalen – kan fostre diskusjoner teamet ellers ikke ville hatt om produktet.

På basis av diskusjonen og resultatet (kortene og post-its på spill-matten) skal gruppen utforme en teststrategi som adresserer de identifiserte risikoene, og presentere dem for hverandre.

For mer info se: https://www.ministryoftesting.com/testsphere/riskstorming

Det er et begrenset antall plasser på denne workshopen, så det er veldig viktig at man husker å melde seg av om man ikke kan delta.

Event organizers

Are you organizing Oslo Testpub #74 - Riskstorming workshop?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Rating

based on 0 reviews

Featured Events