Nowe odmiany roślin. Jak je skutecznie chronić i komercjalizować

Jun 1, 2017 · Gdynia, Poland

Warsztaty rozwieją wątpliwości uczestników odnośnie pytań:

- Czym jest wyłączne prawo do nowych odmian roślin i jakie płyną z niego korzyści?
- Jakie odmiany roślin mogą zostać zmonopolizowane przez hodowców?
- Jakie są procedury uzyskania prawa wyłącznego na terytorium Polski i Unii Europejskiej?
- Jak skutecznie komercjalizować uzyskane prawa i jak je egzekwować?
- Co jeszcze hodowcy mogą chronić za pomocą praw własności intelektualnej?

Warsztaty skierowane są do agroprzedsiębiorców, szkółkarzy, producentów roślin, hodowców nowych odmian, producentów i dostawców środków produkcji dla szkółkarstwa, przedstawicieli środowisk naukowo-dydaktycznych, studentów ogrodnictwa oraz wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką ochrony nowych odmian roślin.

Prelegent: Tomasz Gawliczek, radca prawny, aplikant rzecznikowski, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.j.

Event organizers

Are you organizing Nowe odmiany roślin. Jak je skutecznie chronić i komercjalizować?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Rating

based on 0 reviews

Featured Events