Mekansal Zeka Buluştayı - 6

Jul 25, 2018 · Beyoğlu, Turkey

• Öncelikle ne amaçladığımızı paylaşacağız ve neler yapabileceğimizi tartışacağız.

• Serbest bir toplantıdır. Ücretsizdir. Düşünce paylaşımına açıktır.

• 3. Mekansal Zeka Buluştayımızın ilk konuşmacısı İTÜ Geomatik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Akyılmaz'dır. Orhan Akyılmaz "Mekansal Zeka yolunda Yapay Sinir Ağları" konu başlıklı bir sunu gerçekleştirecektir.

• 3. Buluştayımızın ikinci konuşmacısı gazeteci-yazar Ürün Dirier olacaktır. Ürün Dirier "Endüstri 4.0 Sonrası Yıkıcı İnovasyon: Fırsatlar ve Tehditler" başlıklı bir sunu yapacaktır.

Event organizers
  • Mekansal Zeka

    Mekansal Bilişim İnisiyatifi, Türkiye'deki mekansal bilgi sektörünü ilgilendiren konularda katkı vermeye çalışan bir inisiyatiftir. Mekansal Bilişm İnisiyatifi (MBId) teknolojideki hızlı gelişime ve uygulamalardaki hızlı değişime neden olan yapay zeka teknolojisinin mekansal bilgi sektörüne olan etkilerini tartışacak, düşünce alışverişinde bulunacak gönülülük temelli bir kütle ve sinerji oluşturmak istemektedir.  MBId moderatörlüğünde "Mekansal Zeka (Location Intelligence)" başlığı altında endüstri 4.0, ro

    Recent Events
    More

Are you organizing Mekansal Zeka Buluştayı - 6?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Rating

based on 0 reviews