Meet.js Kraków [en]

About
Agenda: 17:30 Registration ~17:40 Pizza 18:00 Welcome talk + sponsor 18:10 Andrzej Fricze - News Artur Skowroński - Change Detection Anno Domini 2016 Piotr Wójcik - OAuth 2.0: the what, the why, and the how. Artur Kulig - Immview Avgoustinos Kadis - React with Typescript Spotkania webowo-front-endowe organizowane przez społeczność dla społeczności. Speakerami są developerzy, którzy pragną podzielić się swoim doświadczeniem i pomysłami projektowymi. Spotkania prowadzone są w luźnej formule barcampu. Więcej informacji o tym wydarzeniu dostępne jest w języku angielskim:This event will be an experiment and the whole meetup will be held in ENGLISH. If you have friends who don't speak Polish, this is the time to invite them :)
Event Organizers
  • Medium zbyszek.avatar
  • Medium eventil