Länkade data i Sverige

Apr 16, 2013 · Seoul, Sweden
Förra året arrangerade vi en välbesökt träff (den 17 april i Stockholm) för folk i Sverige med intresse för länkade data, nu är det dags igen! Den här gången ses vi i Linköping, så boka in datumet 16:e april direkt.
Genom den här träffen hoppas vi kunna samla personer från industri, myndigheter och akademi för att diskutera och utbyta erfarenheter. Vår förhoppning är att evenemanget ska vara givande både för de som är insatta och för de som är nyfikna på vad länkad data är och kan erbjuda.
Välkomna!
 
Planering:
10-10:45 - Introduktion till länkade data (för de som inte är bekanta med konceptet eller vill veta mer om bakgrunden - övriga är välkomna att ansluta kl 11) av Marie Gustafsson-Friberger (slides finns på slideshare.net) och Bosse Andersson (länk till prezi).
Video: http://youtu.be/OeYkiTx71Wc
 
10:45-11:00 - Registrering och fika
11:00-12:00 - Inbjuden talare: Patrick Lambrix, Linköpings Universitet. Föredragets titel: "Ontologies in the age of linked data" (slides)
Video: http://youtu.be/Wqy2wKP-IY8
 
12:00-13:00 - Lunch
13:00-14:20 - Erfarenheter och resultat från länkade data-projekt (ca 15-20 min per talare) 
- Kerstin Forsberg (Astra Zeneca): "Länkade kliniska data standards" Abstract: Inom den tidiga delen av läkemedelsforskningen har semantiska standards och länkade data principer använts för att länka biologisk och kemisk information. På samma sätt har man nu inom den senare, kliniska delen av läkemedelsutvecklingen, allt mer uppmärksammat värdet av dess standards och principer för att länka information i kliniska tester. En viktig del i detta är att ”använda standards för standards”. Dvs att använda standards som RDF, OWL och URI för att länka kliniska data standards. (slides)
- Hannes Ebner (Metasolutions AB): "Tillvägagångssätt för omvandling och publicering av data som LOD"
Video (Kerstin och Hannes): http://youtu.be/8Bemp3_m9oo
 
- Mika Cohen (FOI): "SKOS och verifikation av SKOS"
- David Hall (TV4) (slides)
- Eva Blomqvist (LiU): "Länkade energikartläggningar" 

14:20-14:40 - Fika
14:40-15:00 - Korta demonstrationer av applikationer eller dataresurser (5 minuter - anmäl intresse)
- Bosse Andersson: Platform för länkad klinisk studie-information- Hannes Ebner och Matthias Palmér: Nobel LOD- Eva Blomqvist: linked-data.se - Christer Hellberg, Saab
Video: http://youtu.be/t1dWfF8LqZo 
15:00-15:40 - Gruppdiskussioner
- Föreslagna teman: (1) hur går vi vidare med portalen linked-data.se?, (2) projektidéer och samarbeten inom länkade data i Sverige, (3) ...
15:40 - ca 16 - Summering av gruppdiskussioner och av dagen i stort
 
16:30 - de som inte har bråttom hemåt fortsätter ner mot stan och tar en öl och/eller en bit mat tillsammans
 
Talare? Förslag på aktivitet?
Har du något intressant att berätta kring länkade data? Kanske har er organisation just börjat jobba med länkade data? Kanske har ni just genomfört ett projekt kring länkade data, eller har ett pågående projekt som kan vara intressant för andra? Vet du någon annan som du gärna skulle höra berätta om sina erfarenheter? Eller har du en idé om en annan typ av aktivitet du skulle vilja se under dagen, t ex en mini-workshop kring ett visst ämne eller liknande? Hör av dig till någon av organisatörerna så försöker vi inkludera det i programmet!
Event organizers

Are you organizing Länkade data i Sverige?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Rating

based on 0 reviews