Jak zbudować i ocenić budżet projektu badawczo-rozwojowego

Nov 17, 2016 · Gdynia, Poland

Zapraszamy na warsztaty w ramach cyklu spotkań dotyczących komercjalizacji, które przybliży uczestnikom zagadnienia finansowe projektów badawczo-rozwojowych. Spotkanie poprowadzi Jarosław Osiadacz z firmy innova.

Program spotkania:

10:00-11:15 BUDŻETOWANIE WG ZASAD "PROJECT MANAGEMENT"

Zasady budżetowania
Struktura kosztów w projekcie B+R.
Szacowanie metodą iteracyjną.
Struktura budżetów wybranych projektów finansowanych ze środków krajowych i dofinansowywanych z funduszy UE:TANGO oraz DZIAŁANIE 1.1 PO IR "Projekty B+R przedsiębiorstw"

11:30-12:30 OCENA WYKONALNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU

Rachunek kosztów docelowych (Target Costing).
Analizy wykonalności i rentowności projektu innowacyjnego: ROE, IRR, NPV

12:45-14:00 ASPEKT EKONOMICZNY PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH

Analiza CBA (Cost-Benefit-Analysis)
Wskaźniki wyboru projektów (zasadności ekonomicznej): B/C, ERR, ENPV

Warsztaty poprowadzi dr inż. Jarosław Osiadacz - Absolwent Politechniki Wrocławskiej: mgr inż. biotechnolog (1993, Wydział Podstawowych Problemów Techniki), dr nauk technicznych w specjalności chemia organiczna (1998, Wydział Chemiczny). Ukończone studia podyplomowe z zakresu "zarządzanie jakością" (2002) i z zakresu "komercjalizacji nauki i technologii" uzyskany tytuł Master of Sciences - Science and Technology Commercialization (2008). Certyfikat PM w metodyce PRINCE_2 (2012). Specjalizuje się w zarządzaniu projektami innowacyjnymi we wczesnych fazach komercjalizacji wiedzy, analizami marketingowymi i wycenami technologii. Prowadzi doradztwo w zakresie przedsiębiorczości i internacjonalizacji przedsięwzięć. Członek zarządu dwóch spółek typu start-up.

Event organizers

Are you organizing Jak zbudować i ocenić budżet projektu badawczo-rozwojowego?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Rating

based on 0 reviews