GeeCON Poland 2016

May 11 - 13, 2016 · Kraków, Poland