GeeCON Poland 2014

May 14 - 16, 2014 · Kraków, Poland