Full Stack JavaScript - NGRX - Reaktywne aplikacje webowe

Oct 13, 2019 · Kraków, Poland

Obowiązkowa rejestracja: https://stacja.it/warsztaty/2019-10-13-Full-Stack-JavaScript-Reaktywne-aplikacje-webowe.html

Podczas warsztatu nauczymy się reaktywnie zarządzać stanem aplikacji webowej. Poznamy bibliotekę NGRX, która jest Angularową implementacją architektury Flux.

Flux opiera się o wzorzec projektowy CQRS (Command Query Responsibility Segregation), czyli w wolnym tłumaczeniu, rozdzielenie zapytań od rozkazów. Rozdziela on od siebie fragmenty kodu odpowiedzialne za pobieranie informacji od tych odpowiedzialnych za ich modyfikację.

RxJS to biblioteka wspierająca reaktywne programowanie przy użyciu Observables, pozwala na łatwiejsze programowanie operacji asynchronicznych. Rozwiązuje problemy, które mamy w Promisach czy funkcjach zwrotnych (callbacks). Jest to odpowiednik Lodash, lecz przeznaczony do obsługi strumieni zdarzeń (event streams).

Redux jest jedną z popularniejszych bibliotek, która implementacje architekturę Flux, dodaje ona nieco programowania funkcyjnego i korzysta ze wzorca Event Sourcing.

Można powiedzieć że NGRX jest to Redux na sterydach, który dodaje jeszcze reaktywne programowanie w RxJS, daje nam to reaktywny Store dla naszej aplikacji.

Całość będzie uruchamiana w środowisku Angular i pisana w TypeScript, dzięki czemu wykorzystamy możliwości współczesnej technologi webowej w stu procentach.

Czego się nauczysz?

- poznasz architekturę Flux na przykładzie implementacji jej aplikacji Angularowej przy użyciu biblioteki @ngrx/store,
- poznasz zalety reaktywnego programowania przy pomocy biblioteki RxJS,
- nauczysz się jak obsługiwać asynchroniczne zdarzenia przy pomocy biblioteki @ngrx/effects,
- poznasz dobre praktyki przy tworzeniu architektury twojej aplikacji opartej o NGRX.
- dzięki przygotowanym ćwiczeniom zobaczysz jakie korzyści płyną z pisania kodu reaktywnego opartego Store,
- zobaczysz w praktyce narzędzie Redux DevTools służące do debugowania aplikacji oparty o NGRX.

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat jest przeznaczony dla programistów ze znajomością JavaScript (ES2015) i TypeScript w zakresie podstawowym. Znajomość Angulara nie jest wymagana, lecz znajomość takich pojęć jak Web Components czy Dependency Injection zdecydowanie pomoże. Ten warsztat będzie dla ciebie wartościowy nawet jeśli nie planujesz używać Angulara na co dzień. Poznasz Reduxową implementację architektury Flux, dzięki czemu bardzo łatwo będziesz mógł wdrożyć ją w innych frameworkach takich jak React + React Redux czy Vue.js + Vuex Polecamy zapisać się na warsztat RxJS - Podstawy reaktywnego programowania na Stacji IT gdzie podstawy zdobyte na temat RxJs bardzo ułatwią przyswojenie wiedzy z warsztatu.

PROWADZĄCY
Piotr Błaszczak - Full Stack Web Developer od 2007, konsultant i szkoleniowiec. Zaczynał od PHP i MySQL lecz szybko dostrzegł potęgę JavaScript i NoSQL. Obecnie pisze backend w Node.js a front w Angular. Miłośnik RxJS oraz grafowej bazy danych OrientDB, ortodoksyjny ewangelista TypeScript :) Poza pracą zawodową skacze na trampolinach, nurkuje na bezdechu, żongluje i balansuje na slackline. Jeden z organizatorów Urban Highline Festival w Lublinie.

PROGRAM WARSZTATÓW
1.Architektura Flux
Dispatcher
Store
View
2.RxJS -wprowadzenie
Podstawy działania strumieni
Tworzenie strumieni
Podstawowe operatory
3.Angular - wprowadzenie
Struktura projektu
Dependency Injection
Components
Pipe “async
4.NGRX
Akcje
Reducer
Selektory
Effects
5.Narzędzia
Redux DevTools - debugowanie
@ngrx/schematics - generowanie kodu

Obowiązkowa rejestracja: https://stacja.it/warsztaty/2019-10-13-Full-Stack-JavaScript-Reaktywne-aplikacje-webowe.html

Event organizers

Are you organizing Full Stack JavaScript - NGRX - Reaktywne aplikacje webowe?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Rating

based on 0 reviews

Featured Events