Drugi Styczniowy Klub Informatyka -- Huawei a sprawa polska

Jan 25, 2022 · Warsaw, Poland

Oddział Mazowiecki PTI ma zaszczyt zaprosić na drugi tegoroczny Klub Informatyka, który odbędzie się w trybie zdalnym 25 stycznia o godzinie 18:30. Będą dyskutowane zagadnienia pod zbiorczym tytułem Huawei a sprawa polska. Powoli zaczynamy w Polsce i w Europie rozumieć, że na sieci teleinformatyczne trzeba patrzeć jak na zasób strategiczny państwa i regionu. Zwłaszcza najnowsze generacje technik informatycznych (takie jak 5G) mają dla utrzymania bezpieczeństwa Polski ogromne znaczenie. Tymczasem kontrolę nad bardzo dużą częścią polskiej infrastruktury telekomunikacyjnej – sieciami szerokopasmowymi i lokalnymi – sprawują firmy chińskie, takie jak Huawei.

Dyskusję na temat pojęcia i zakresu uznawania podmiotów gospodarczych za dostawcę wysokiego ryzyka (DWR) zapoczątkowały w Polsce kolejne akty i decyzje organów UE, a rozwinęła się ona na dobre w chwili pojawienia się projektów nowelizacji Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Do analiz dodatkowych uwarunkowań niewątpliwie przyczyniła się sytuacja międzynarodowa, w tym rosnące ryzyko konfliktów zagrażających bezpieczeństwu Polski.

W spotkaniu Klubu Informatyka poświęconym bezpieczeństwu teleinformatycznemu Polski i Europy wystąpią: Jarosław Mojsiejuk oraz Wiesław Paluszyński, autorzy ekspertyzy na temat DWR, opracowanej w ramach zadań Izby Rzeczoznawców PTI (na rzecz Akademii Sztuki Wojennej). Ponadto w wydarzeniu będą uczestniczyć: Łukasz Bromirski, Jacek Falkiewicz oraz Sławomir Pietrzyk. Są to osoby, które stale analizują bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych, z racji uprawianych zawodów i aktywnie pomagały w tworzeniu powstającej ekspertyzy.

Drugi styczniowy Klub Informatyka można traktować jako kontynuację na żywo zagadnień, które były dyskutowane z niektórymi z ekspertów w ostatnim ubiegłorocznym Biuletynie PTI (4/2021), który jest osiągalny pod adresem https://portal.pti.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/Biuletyn-PTI-4_2021.pdf

Ekspertyza Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych w Polsce ze strony potencjalnych dostawców wysokiego ryzyka jest omówiona i udostępniona na stronie Zarządu Głównego PTI: https://portal.pti.org.pl/dostawcy-wysokiego-ryzyka/

Jej pełny tekst, można także znaleźć bezpośrednio tutaj: https://portal.pti.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/Ekspertyza-Dostawcy-Wysokiego-Ryzyka.pdf

Sylwetki prelegentów znajdują się na stronie: https://mazowsze.pti.org.pl/13,aktualnosci/article:392 (nie mieściły się w liczbie znaków dla tego ogłoszenia)

Informacje organizacyjne

Klub Informatyka odbędzie się we wtorek, 25 stycznia, pierwsza prezentacja rozpocznie się o godzinie 18:30, ale dobrze byłoby zalogować się kilkanaście minut wcześniej. Spotykamy się zdalnie na platformie Webex, pod adresem którego brzmienie to:

https://zg-pti.webex.com/zg-pti/onstage/g.php?MTID=eea8be5bac5980e8e959699a43afbe82a

Zasadniczo do połączenia się żadnych haseł nie potrzeba. Gdyby przy jakiejś rzadkiej konfiguracji system telekonferencyjny mimo wszystko domagał się hasła, to prosimy użyć następującego: KlubOMaz. Powinno zadziałać. Klub praktycznie w całości będzie elektronicznie rejestrowany, a potem publikowany. Domniemywa się wyrażenie przez prelegentów i dyskutantów Klubu zgody na wykorzystanie ich wizerunku w relacjach wideo, które można potem znaleźć w kanale PTI portalu Youtube, a także w portalu Oddziału Mazowieckiego PTI, w szczególności w informacjach noszących tag wideo. Niestety: kanapki, ciastka i napoje, jak to przy spotkaniach online, uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.

Event organizers

Are you organizing Drugi Styczniowy Klub Informatyka -- Huawei a sprawa polska?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Topics
Rating

based on 0 reviews

Featured Events