Drugi Meetup Data Science Srbije u Novom Sadu

Apr 23, 2018 · Novi Sad, Serbia

Dragi novosađani i svi koji bi uskoro posetili Novi Sad:[masked] u 18h održaćemo drugi po redu novosadski Meetup Data Science Srbije. Za prvo predavanje dovodimo gosta sa Ekonomskog Fakulteta u Beogradu, koji će nam govoriti o mašinskom učenju u fintech industriji. U toku drugog predavanja utvrdićemo gradivo sa prethodnog meetup-a o segmentaciji slika uz pomoć neuralnih mreža - ovoga puta u oblasti istraživanja u poljoprivredi.

I predavanje: Big Data in Finance: Trends, Benefits and Pitfalls
Sa napretkom metoda obrade i analize velikih količina podataka, kao i pratećim primenama tehnika mašinskog učenja, unapređene su mnoge oblasti nauke i poslovanja. Posebno je zanimljiva primena ovih metoda u onim oblastima koje tradicionalno nisu potpadale pod "egzaktnu" nauku ili inžinjering, ali imaju dodira sa velikim brojem podataka na mikro-nivou. Finansijski sektor je jedan od najupečatljivijih primera izvora takve vrste podataka. Nakon kataklizmičkih promena izazvanih svetskom ekonomskom krizom, pojavio se trend drugačijeg načina struktuiranja finansijskih usluga, posebno onih koji su do tada uglavnom pokrivale banke. Analiziraćemo glavne pravce razvoja fintech industrije, kao i evolucije finansijskih usluga i sredstava plaćanja nakon 2008. godine. Razmotrićemo prednosti inovacija koje su na tržište donele fintech kompanije i kriptovalute sa tehničkog, ekonomskog i regulatornog aspekta, ali i ukazati na neke potencijalne opasnosti nekritičkog praćenja ovog trenda od strane inovatora, investitora, pa i samih finansijskih institucija.

O predavaču:
Dr Miloš Božović rođen je 1976. godine u Beogradu. Doktorirao je ekonomske nauke 2009. godine na Fakultetu za ekonomiju i poslovne studije Univerziteta Pompeu Fabra u Barseloni. Pored doktorata iz ekonomije, ima i zvanje doktora fizičkih nauka stečeno na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine. http://www.ekof.bg.ac.rs/bozovic-dr-milos/

II predavanje: Detekcija klaseva na termalnim i RGB slikama pšenice korišćenjem konvolucionih neuronskih mreža
Segmentacija klaseva, njihova detekcija sa ciljem kasnijeg automatskog prebrojavanja i povezivanja sa mapama prinosa i georeferenciranim podacima da bi se izvršila konačna procena prinosa. Trenutno se ovaj proces izvršava ručnim prebrojavanjem u okviru jednog kvadratnog metra. Algoritam je realizovan u Pajtonu, Theano i Lasagne biblioteka na GPU. Baza podataka je prikupljana na terenu zemljišta FLIR termalnom kamerom pod približnim uglom od 30 stepeni da bi se zahvatio približno 1 metar kvadratni.

O predavaču:
Željana je istraživač u BioSense Institutu i student prve godine doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka, Energetika, Elektronika i telekomunikacije, Obrada Signala. Bila je član tima koji je osvojio Honorable Mention for Overall Excellence rangiran kao 4. na takmičenju SP Cup 2016 u konkurenciji 52 tima iz 23 zemlje koje je organizovao IEEE Signal Processing Society. Autor i koautor je tri naučna rada do sada.

Event organizers
  • Data Science Serbia

    This meetup is purporse is to learn and share information about machine learning, artificial intelligence and everything related to data science and analytics in general, including software development in this domain. Targeted members are data scientists,  Ai researchers and software developers, but also startups and companies looking to get more into this fields. During meetups we plan to have technical and theoretical discussions, demos and case studies related to fields of interest.

    Recent Events
    More

Are you organizing Drugi Meetup Data Science Srbije u Novom Sadu?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Rating

based on 0 reviews