×
Eventil - Find Tech Events
Official mobile app
FREE - In Google Play
View
×
Eventil
Official mobile app
FREE - In App Store
View

DIO#3 Design Thinking - Samskaping og forretningsverdi

Feb 26, 2019 · Sentrum, Norway

Velkommen til DIO#3 Design Thinking - Samskaping og forretningsverdi

Hva er Design Thinking? Hvordan skaper Design Thinking forretningsverdi? Hvordan bygger vi en kultur for samarbeid og hvordan kan vi i kryssfunksjonelle team jobbe og skape sammen?

Vår tredje meetup handler denne gang om Design Thinking. Vi tar en titt på Design Thinking fra et teoretisk perspektiv og blir vist praktiske eksempler fra Accenture.

Vi får besøk av Linda Helgesen, sertifisert design thinking coach og service design lead i Accenture Interactive, og Adele Heger, digital transformasjon konsulent i Accenture Interactive.

Adele Heger skal snakke om hvordan Design thinking skaper forretningsverdi. Design thinking er et tankesett og en tilnærming til problemdefinering og problemløsning, der vi setter mennesket i sentrum og designer tjenester rundt menneskets behov og opplevelser. Dette er ikke noe man gjør på bekostning av forretningsverdi, men snarere for å skape forretningsverdi. Dette foredraget skal gå inn på hvordan man gjennom å ha fokus på brukerens behov kan drive innovasjon som virkelig betyr noe - og på denne måten skape mest mulig verdi ikke bare for brukeren, men for bedriften.

Linda Helgesen skal snakke om hvordan vi med bruk av Design Thinking kan skape verdi og relevans, samt hvordan vi kan skape en kultur for å jobbe godt sammen på tvers av funksjoner. Videre vil hun gå inn på eksempler fra et tungt dataprosjekt, hvor de arbeidet med å skape et brukerfokus. Hun vil snakke om Equinor der de har laget en løsning for beslutningsstøtte for vedlikehold av utstyr på plattformer.

AGENDA:
[17:00 - 17:30] Dører åpne. Vi serverer mat og drikke
[17:30 - 17:35] Velkommen og praktisk informasjon
[17:35 - 18:00] Adele Heger (Accenture) - " Hvordan Design thinking skaper forretningsverdi "
[18:00 - 18:25] Linda Helgesen (Accenture) - "Praktiske eksempler på bruk av Design Thinking»
[18:25 - 19:00] Paneldiskusjon moderert av Camilla Rødsrud (Accenture)
[19:00 - 20:00] Nettverking

Event organizers
  • Digital Innovators Oslo

    Welcome to Digital Innovators Oslo, a community-driven meetup group where we share knowledge and experiences around all-things digital innovation, such as the latest trends in Software Development, User Experience, Design Thinking, Artificial Intelligence, IoT, Blockchain, Agile, Lean Startup, Ethics, etc. ATTENDANCE POLICY • Please, be considerate by refraining from being a NO-SHOW (not showing up and leaving your RSVP a "yes") or a LATE CANCEL (cancelling out of an event within 24 hrs of the event). If

    Recent Events
    More

Are you organizing DIO#3 Design Thinking - Samskaping og forretningsverdi?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Rating

based on 0 reviews

Featured Events