Data Science Summit 2021

Dec 3, 2021 · Warszawa, Poland

[POLISH BELOW]

We would like to invite you to the 5th edition of Data Science Summit, which returns to you in its original, stationary form. This year, for the first time, we will see you at the Kinoteka in Warsaw and online at the same time – on 3rd December.

ABOUT THE EVENT:
Data Science Summit is the most important, independent data science conference in the CEE region, driven by the organizers of Data Science Warsaw (Poland's largest data science community) and the Academic Partners Foundation (#WDI22, #THS21 and others).

The DSS conference is, as every year:
🔀 Several thematic tracks, over 100 speeches selected from hundreds of submissions within the Polish and international Call for Papers.
🎤 Top speakers from various backgrounds and industries: from business practitioners through technology and solution providers to academics.
📂 Broad topics covering areas such as machine learning, DWH/big data, data processing, analysis and visualisation, among others.
👨‍🚀 A broad agenda aimed not only at data scientists and analysts, but also architects, administrators, developers and executives.

THE HYBRID FORMULA OF THE 2021 EDITION:
This year you decide how you want to participate:
🏟️ stationary, listening to the speeches in the cinema halls of the Kinoteka (Warsaw), and during the breaks, in the corridors, discussing face to face with other participants and speakers;
📺 online, watching the speeches from the comfort of your own seat, at a time that suits you, as VoD recordings.

📅 DATE: 03/12/2021
🗺️ PLACE: Kinoteka in Warsaw + online
🎟️ REGISTRATION: https://dssconf.pl

Organizers: Data Science Warsaw and the Academic Partners Foundation

[POLISH]

Zapraszamy na 5. edycję Data Science Summit, które wraca do Was w swojej pierwotnej, stacjonarnej formie. W tym roku po raz pierwszy widzimy się warszawskiej Kinotece i jednocześnie online – już 3 grudnia.

O WYDARZENIU:
Data Science Summit to najważniejsza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej niezależna konferencja data science, za którą stoją organizatorzy Data Science Warsaw (największa w Polsce społeczność data science) oraz Fundacja Academic Partners (#WDI22, #THS21 i in.).
Konferencja DSS to, jak co roku:
🔀 Kilkanaście ścieżek tematycznych, ponad 100 wystąpień wybranych spośród setek zgłoszeń w ramach polskiego i zagranicznego Call for Papers.
🎤 Najlepsi prelegenci z różnych środowisk i branż: od praktyków z biznesu, poprzez dostawców technologii i rozwiązań, aż po naukowców.
📂 Szeroka tematyka pokrywająca m.in. takie obszary jak machine learning, DWH/big data, przetwarzanie, analiza i wizualizacja danych.
👨‍🚀 Bogaty program skierowany nie tylko do data scientist’ów i analityków, ale również architektów, administratorów, programistów i kadry kierowniczej.

HYBRYDOWA FORMUŁA EDYCJI 2021:
W tym roku to Wy decydujecie, jak chcecie uczestniczyć:
🏟️ stacjonarnie, słuchając wystąpień na salach warszawskiej Kinoteki, a w przerwach, na korytarzach, dyskutując twarzą w twarz z innymi uczestnikami i prelegentami;
📺 online, oglądając wystąpienia z wygodnego fotela, w odpowiadającej Wam porze, w formie nagrań VoD.

📅 TERMIN: 03/12/2021
🗺️ MIEJSCE: Kinoteka w Warszawie + online
🎟️ REJESTRACJA: https://dssconf.pl/pl

Organizatorzy: Data Science Warsaw i Fundacja Academic Partners

Event organizers
  • Data Science Warsaw

    Data Science Warsaw is a community of data scientists based in Warsaw. We are a non-profit professional organisation dedicated to the free, open, dissemination of data science. We meet to discuss the tools, methods and technologies used to ingest, transform, explore, analyze; visualize data, obtain predictive ; prescriptive insight, develop data products, and exploit business opportunities from data products. The organizers of the Data Science Warsaw meeting are ICM  and Foundation DataSci. Data Science Wa

    Recent Events
    More

Are you organizing Data Science Summit 2021?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Topics
Rating

based on 0 reviews

Featured Events