Data before everything...

Apr 22, 2018 · Bayraklı, Turkey

Veri Bilimi Platformu olarak ikinci etkinliğimizle karşınızdayız.

Bu buluşmamızda yer alacak konular;

- Veri Yapıları / Görselleştirme
- Veri Ön Analizi / İşleme
- Veri Analizinde Kullanılan Başlıca Programlama Dilleri
- Demo

-> R ve Rstudio (https://www.r-project.org)
-> Python (https://www.python.org/)
-> Matlab (https://www.mathworks.com/products/matlab.html)

Konuşmacılar:

Nezahat Başeğmez
https://www.linkedin.com/in/nezahat-ba%C5%9Fe%C4%9Fmez-451988a4/
Alican Cömert
https://www.linkedin.com/in/alicancomert/
Ömer Adıgüzel
https://www.linkedin.com/in/%C3%B6mer-ad%C4%B1g%C3%BCzel-332a0959/

Katılımlarınızı bekliyoruz.

*Salon kapasitesinin sınırlı olduğunu hatırlatmak isteriz.

We are proud to announce our 2nd meeting.

The topics to be covered in this meeting:

- Data Structures / Visualization
- Data Preprocessing
- Some Main Programming Languages Used in Data Science
- Demo

-> R ve Rstudio (https://www.r-project.org)
-> Python (https://www.python.org/)
-> Matlab (https://www.mathworks.com/products/matlab.html)

Speakers:
Nezahat Başeğmez
https://www.linkedin.com/in/nezahat-ba%C5%9Fe%C4%9Fmez-451988a4/
Alican Cömert
https://www.linkedin.com/in/alicancomert/
Ömer Adıgüzel
https://www.linkedin.com/in/%C3%B6mer-ad%C4%B1g%C3%BCzel-332a0959/

Looking forward to see you.

Please note that seats are limited.

Event organizers
  • Data Science & Big Data - Izmir

    Biz; İzmir deki büyük şirketlerde çalışan ve de üniversitelerde akademik olarak hayatını idame ettiren kişileriz. Data Science üzerine yaptığımız çalışmaları İzmir de insanlarla paylaşmak ve karşılıklı birbirimize faydalı olmak niyetindeyiz. Bu alana ilgisi olan ve katkıda bulunmak isteyen herkesi memnuniyetle bekleriz.

    Recent Events
    More

Are you organizing Data before everything...?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Rating

based on 0 reviews