Cloud Beer #002 - Warszawa - IBM i Google

Jul 1, 2015 · Warszawa, Poland

Zapraszamy na drugie spotkanie w modelu BYOW (Bring Your Own Wallet). Spotykamy się prze stole, pijemy piwo i rozmawiamy o chmurach z najlepszymi ekspertami w Polsce.

Zaprosiliśmy ekspertów od IBM Bluemix i Google Cloud Platform. Pojawią się też użytkownicy obu rozwiązań.

Małe spotkanie. Ekskluzywne towarzystwo i rozmowy do ostatniej żywej duszy.

Na spotkaniu planujemy 4 sesje (każda max. 45 minut).


1. Piotr Zalewski (Cybercom) - Google App Engine - samoskalowalne rozwiązania

2. Michał Kowalczyk (IBM) - IBM SoftLayer

3. Piotr Pietrzak (CTO IBM Polska) i Michał Kowalczyk (IBM) - IBM Bluemix

4. Ignacy Kowalczyk (Google) - Infrastructure, the Google Way

Kolejność i dokładna agenda powstanie niedługo.


Event organizers
  • Public Cloud User Group

    Każda historia, z dobrym lub złym zakończeniem jest na wagę złota.  Na każdym ze spotkań porozmawiamy o przynajmniej dwóch dostawcach chmury publicznej. Każde ze spotkań zakończymy otwartym panelem o technicznych aspektach dostawców chmury publicznej. No marketing, no selling, no bullshit.

    Recent Events
    More

Are you organizing Cloud Beer #002 - Warszawa - IBM i Google?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Rating

based on 0 reviews