CBS Kongresi / GIS Congress

Oct 23, 2019 · Çankaya, Turkey

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kavramının önemi her geçen gün daha çok anlaşılmakta ve birbirinden çok farklı uygulama alanlarında gerek kamu gerekse özel sektör tarafından etkin olarak kullanılmaktadır. CBS politikalarını, uygulamalarını, teknolojilerini tartışmak ve bu konularda düşünce üretmek için TMMOB 6. CBS Kongresi 23-25 Ekim 2019 tarihlerinde "Akıllı" Şehir ve "Akıllı" Kırsal temasıyla Ankara'da düzenlenecektir. Daha ayrıntılı bilgiye kongre web sayfası http://cbskongresi.org/ adresinden ulaşılabilmektedir.

CBS dünyasındaki gelişmeleri takip edebilmek, bu alanda iş geliştirebilmek ve iş birlikleri kurabilmek için CBS Kongresi önemli bir araçtır.

Mekansal Bilgi/Bilişim endüstrisinin, mekansal zeka topluluğunun ve her düzeyden CBS uygulayıcısının ortak bir platformda küresel, ulusal ve yerel sorunlara çözüm arayabilmesi ve buna yönelik iş birlikleri kurabilmesi, mekansal veri/bilgi üretiminde ve kullanımındaki yenilikleri talip edebilmesi, farklı tematik alanlarda mekansal bilgiye dayalı iş geliştirme fırsatlarına sahip olabilmesi için ilgi gösteren herkesin kongreye katılımı ve katkı vermesi önemlidir.

Gelin sizde katılın, bu etkinlikte sizin de düşüncelerinizi ifade etmek istediğiniz konular ve fırsatlar, esinleneceğiniz farklı kavramlar, etkileşime gireceğiniz yeni insanlar mutlaka olacaktır.

CBS kongresine kayıt kongre web sitesi üzerinden yapılmaktadır.
https://cbskongresi.org/

Event organizers
  • Mekansal Zeka

    Mekansal Bilişim İnisiyatifi, Türkiye'deki mekansal bilgi sektörünü ilgilendiren konularda katkı vermeye çalışan bir inisiyatiftir. Mekansal Bilişm İnisiyatifi (MBId) teknolojideki hızlı gelişime ve uygulamalardaki hızlı değişime neden olan yapay zeka teknolojisinin mekansal bilgi sektörüne olan etkilerini tartışacak, düşünce alışverişinde bulunacak gönülülük temelli bir kütle ve sinerji oluşturmak istemektedir.  MBId moderatörlüğünde "Mekansal Zeka (Location Intelligence)" başlığı altında endüstri 4.0, ro

    Recent Events
    More

Are you organizing CBS Kongresi / GIS Congress?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Rating

based on 0 reviews