Business Intelligence řešení na platformě Microsoft

Jan 24, 2018 · Praha 4, Czechia

V první letošní přednášce zacílíme na skupinu databázových specialistů, kteří se setkávají s BI technologiemi spíše okrajově a BI není jejich hlavní náplní práce. Nebo možná chtějí s BI řešením začít, ale neví odkud a jak jej uchopit s tak širokou nabídkou nástrojů a technologií.

Během večera se dozvíte, jaké problémy se řeší při návrhu datového skladu. Jaké jsou potenciální scénáře, co potřebujete a co naopak ne. Dále budeme diskutovat o možnostech tvorby a provozu ETL řešení. Jaké existují možnosti tvorby analytické vrstvy a datových modelů a jestli jsou vůbec pro nás relevantní. Jaké jsou silné a slabé stránky jednotlivých nástrojů prezentační vrstvy. Diskutované technologie budou součásti SQL Serveru - tedy databázový engine, T-SQL, SSIS, SSAS, SSRS, MDS a Power BI. Zminíme také jaké možnosti a nástroje přináší cloud. Bude se jednat o architektonickou diskuzi s Jiřím Neoralem - českým Data Platform MVP a BI Data Architektem britské nadnárodní firmy obchodující v oblasti retailu.

Jazyk: Česky
Level: 100

Event organizers
  • Czech PASS

    Welcome to Czech PASS! We are local user group of SQL Server professionals and enthusiasts. We continuously build a community that forms a free platform for sharing of know-how from all areas attached to Microsoft Data Platform - SQL Server. We are the first community of its kind in the Czech Republic. Anybody who is interested in its administering, maintenance, troubleshooting, consulting or who is developing  solutions, applications, business intelligence topping or is just SQL Server student or enthusia

    Recent Events
    More

Are you organizing Business Intelligence řešení na platformě Microsoft?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Rating

based on 0 reviews