Branschsamtal: Digitalisering som möjliggörare av fossilfria färdplaner 2.0 Online

Jan 27, 2022 · ,
Digitaliseringskonsulterna bjuder in till ett branschsamtal för att arbeta mot att accelerera omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Talare & Panel

- Mattis Bergquist, Head of Sustainability för Coop Sverige AB

- Jenny Adholm, Head of Sustainability för BoKlok.

- Johannes Cruz, Data Scientist och AI lead för Helsingborgs stad

- Massamba Thioye, Project Executive UNFCCC Global Innovation Hub at UN Climate Change Secretariat

För att Sverige och svenskt näringsliv ska leva upp till Parisavtalets klimatambitioner om att begränsa den global temperaturökningen krävs en transformation av hela samhället. Många tekniksprång, affärsmodellsförflyttningar, organisations- och livsstilsförändringar måste genomföras på kort tid.

Enligt FN har digitalisering och innovation mycket stor potential att möjliggöra denna transformation av det moderna samhällsbyggandet och förverkliga stora minskningar av de globala utsläppen av växthusgaser.

En stor utmaning är att kunskapen kring digitaliseringens potential i klimatomställningen är låg inom såväl politik, näringsliv som offentlig sektor. Det leder till att de större, transformativa systemförändringarna med radikala utsläppsminskningar som följd uteblir.

Branschföreningen Digitaliseringskonsulterna vill därför bjuda in till ett branschsamtal i syfte att tillsammans arbeta för att belysa transformativa lösningar och accelerera omställningstakten mot ett fossilfritt samhälle, genom att använda digtaliseringens möjligheter. Genom att samla flera branscher letar vi synergier för att skapa innovativa, resurseffektiva och cirkulära lösningar.

Med digitalisering som en transformator och katalysator för Färdplan 2.0.

Eventet är inleds med att vi lyssnar till inbjudna talare samt efterföljande paneldiskussion som kommer ske på engelska för att sedan ta vid med runda bordssamtal (i mindre grupper online som sker på svenska) för er som deltar. Detta riktar sig till dig som vill aktivt bidra till accelererad omställning och inleda branschöverskridande dialoger kring digitaliseringens möjligheter. Medlemmar inom digitaliseringskonsulterna är också välkomna, samt de angränsande branscherna för att få fram helheten och hur vi tar nästa steg för färdplan 2.0 . Där vi ser digitaliseringen som motorn för att nå fossilfrihet.

Eventet kommer ske digitalt via Microsoft teams. Länk skickas ut ungefär två dagar innan eventet.

Tid: 27/1 kl 09-11

Pris: Kostnadsfritt

Plats: Microsoft Teams. Länk skickas ut ungefär två dagar innan eventet.

Målgrupp

Beslutsfattare, strategiägare, hållbarhetschefer, klimatambassadörer och alla som arbetar med digital affärsutveckling och innovation.

Om deltagarna

Eventet öppnas och den efterföljande paneldiskussionen leds och modereras av Dennis Pamlin som är senior rådgivare på RISE och som leder arbete för att utveckla verktyg för företag, organisationer och städer för att de skall kunna mäta och rapportera sin positiva inverkan med fokus på klimat, vatten, hälsa och fattigdom. Dennis har en gedigen bakgrund från olika organisationer med bland annat, WWF, UN Global impact i ryggsäcken.

I panelen finner vi

- Mattis Bergquist, Head of Sustainability för Coop Sverige AB

Mattis har arbetat med hållbar utveckling i över 20 år. Han har bred erfarenhet från många branscher och organisationer. Idag arbetar han som hållbarhetschef på Coop Sverige. En del av arbetet är att fortsätta utvecklingen av hållbarhetsdeklarationen på Coop, ett verktyg som visar på avtrycket en vara har på hållbar utveckling utifrån 10 områden.

- Jenny Adholm, Head of Sustainability för BoKlok

Jenny arbetar som Head of Sustainability på BoKlok sedan i mars 2021 och har tidigare erfarenhet från de båda ägarbolagen Skanska och Ikea. Senast kommer hon från rollen som hållbarhets- och arbetsmiljöchef för Skanskas projekt med bygget av forskningsanläggningen ESS i Lund. De senaste tio åren har hon haft olika roller inom Skanska, bland annat som hållbarhetsspecialist samt inom hållbar affärsutveckling. Jenny är övergripande ansvarig för Bokloks hållbarhetsarbete för samtliga BoKloks.


		Branschsamtal: Digitalisering som möjliggörare av fossilfria färdplaner 2.0 image

- Johannes Cruz, Data Scientist och AI lead för Helsingborgs stad

I rollen arbetar han med allt från datainsamling till driftsättande av algoritm och allt däremellan. Arbetet spänner sig över olika förvaltningar och kommunala bolag inom Helsingborgs stad. Alltsammans syftar bidra till att göra Helsingborg till en bättre stad för dess invånare.

- Massamba Thioye, Project Executive UNFCCC Global Innovation Hub at UN Climate Change Secretariat.

Mr Thioye is a world-leading expert in the areas of integrated innovative technologies, policies, financial instruments, and business models. His work focuses on how leadership can be leveraged for transformative climate and SDG actions aiming at satisfying the core needs for 11 billion people, using value chains aligned with the 1.5 degree goal, that increase resilience and provide decent life to all. These integrated climate and SDG solutions are driven by demand for climate/SDG solutions arising from pledges and commitments. The UNFCCC Global Innovation Hub will be a digital platform but also a physical platform in the form of a pavilion at COP.


		Branschsamtal: Digitalisering som möjliggörare av fossilfria färdplaner 2.0 image

Kort om Digitaliseringskonsulterna

Digitaliseringskonsulterna består av ett stort antal aktörer som förenas i vår ambition att hjälpa samhället att bli medvetna om och använda digitaliseringens möjligheter. Vi är lösningsaktörer som ser det som helt avgörande att några av de mest kraftfulla verktyg som mänskligheten skapat bidrar till en hållbar och smart framtid.

För att Sverige ska bli klimatneutralt till 2045 kommer det att krävas transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. De lösningar som digitaliseringen möjliggör och som vi Digitaliseringskonsulter hjälper till att implementera har mycket stor potential att möjliggöra minskningar av de globala utsläppen av växthusgaser.

Vi förstår att digitalisering ska ses som en katalysator som kan skynda på utvecklingen i en fossilfri och resurssnål riktning likväl som i en fossil- och resursintensiv riktning. Därför behöver vi, utöver att börja använda ny teknik, även arbeta med hur och till vad den används samt se till att affärsmodeller, beteenden, regelverk och sättet vi organiserar oss på anpassas för en hållbar och digitaliserad värld.

Under 2018 påbörjades därför ett arbete inom ramen för Fossilfritt Sverige i syfte att ta fram en innovationsdriven färdplan för fossilfri konkurrenskraft och global hållbarhet som lämnades över till regeringen i mars 2019.

Vi Digitaliseringskonsulter står alla bakom färdplanens mål, uppmaningar och viljeriktning. Vi jobbar nu aktivt för att stötta politiken, näringslivet och offentlig sektor i att förstå hur digitalisering kan bidra till ett fossilfritt samhälle med ökad konkurrenskraft och tillväxt som resultat.

Knowit är ett konsultbolag som stöttar företag och organisationer i den digitala transformationen. Med en unik kombination av kompetens inom it, design, kommunikation och management utvecklar vi innovativa och hållbara lösningar som bidrar till ett högt affärsvärde för våra kunder.

Knowit etablerades 1990 och har i dag cirka 3 800 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Polen. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit är sedan 1997 noterat på den nordiska börsen i Stockholm.

Event organizers
  • Knowit Sverige

    Knowit är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att arbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2 200 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm.

    Recent Events
    More

Are you organizing Branschsamtal: Digitalisering som möjliggörare av fossilfria färdplaner 2.0?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Online Event
Online Event

A place to meet the most active, international community members

Social
Rating

based on 0 reviews