×
Eventil - Find Tech Events
Official mobile app
FREE - In Google Play
View
×
Eventil
Official mobile app
FREE - In App Store
View

Behavior Design 8: the 'Evil' Edition

Thu, 05 Mar 2015 6:00 PM

Behavior Design 8: the 'Evil' Edition

De eerste meetup van 2015 willen we wijden aan de ethische discussies rond behavior design. Hoe ver wil en kun je gaan bij het beïnvloeden van gedrag? Wat is verantwoord ontwerp? Wie is eigenaar van de data? Bestaat er verantwoord gedrag ontwerpen?

We hebben drie sprekers gevonden die vanuit verschillende perspectieven het onderwerp behandelen.

Jaap-Henk Hoepman over de rol van de ontwerper bij digitale privacy

Jaap-Henk is werkzaam als associate professor aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is gespecialiseerd in privacy protocollen en ‘privacy by design’. Hij is wetenschappelijk directeur van het Privacy & Identity Lab. Zijn visie over het framen van privacy door de ontwerper van online diensten geeft concrete aanbevelingen hoe om te gaan ethiek in digitale diensten.

Het PI.lab (Privacy & Identity lab) is een samenwerkingsverband tussen Radboud Universiteit Nijmegen, TNO, TILT (Tilburg University) en SIDN en heeft tot doel om betere oplossingen te ontwikkelen voor het beschermen van online privacy en het beheren van elektronische identiteiten. De praktische uitvoering van het Actieplan Privacy was in handen van TNO en TILT.

Ardin Mourik over het werk van een politiek strateeg 

Ardin Mourik (1981) is directeur van Kences, de brancheorganisatie voor studentenhuisvesters in Nederland. Daarvoor was hij werkzaam op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onder meer als politiek adviseur van minister Van Bijsterveldt. Hij is kandidaat-statenlid voor het CDA in de Provincie Utrecht.

Door toegenomen transparantie, de invloed van nieuwe media en de afname van het traditioneel bij een bestuurdersrol behorende aanzien en gezag, omringen bestuurders zich steeds vaker met persoonlijke en politieke adviseurs die hen door moeilijke tijden heen dienen te loodsen. Ardin zal vanuit zijn ervaringen als politiek-bestuurlijk adviseur een inkijkje geven in de wereld van de bestuurder en de keuzes van de adviseur.

Michael Dieter (Assistant Professor) on the history and critique of design patterns

Joined CIM in October 2014 from the University of Amsterdam and the Centre for Digital Cultures, Leuphana in Germany. He holds a PhD in Culture and Communication from the University of Melbourne on media arts practice and theory.

His current research focuses on publishing practices after digitisation, cultural techniques in interface and user-experience design, and genealogies of media at the intersection of aesthetic and political thought.

Michael will present on the history and critique of design patterns.

Event organizers
  • Behavior Design AMS

    Techno-optimisme gaat hand in hand met de maakbare wereld. Met de toenemende aanwezigheid van technologie wordt het ook meer ingezet om ons gedrag te veranderen. Soms bewust door onszelf, maar vaak beseffen we het niet, maar was er duidelijke invloed van de ontwerper. BEHAVIOR DESIGN Het vakgebied bestaat al lang. Denk maar eens aan het knipperende lichtje in je auto dat niet stopt tot je go...

    Recent Events
    More

Are you organizing Behavior Design 8: the 'Evil' Edition?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Rating

based on 0 reviews

Other Events You May Like