Ada Lovelace - Women in STEM Reception / Derbyniad Merched mewn STEM

Oct 9, 2019 · Gaerwen, United Kingdom

Derbyniad diodydd "Prosecco" arbenig i ddathlu Merched mewn STEM
A Special "Prosecco" drinks reception to celebrate Women in STEM

[English follows below]

Derbyniad diodydd "Prosecco" arbenig, lle rydym ni'n croesawu pawb, ond yn gobeithio croesawu'n arbennig y Merched Mewn STEM lleol, i ddathlu Diwrnod Ada Lovelace. Mae'r derbyniad cyn y gweithdy "Make Your Own 80's Video Game" yn hwyrach yn y nos.

Noddir y derbyniad hwn yn garedig gan ein ffrindiau yn M-SParc.

Ymunwch â ffrindiau yn y maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg am awr o rwydweithio, trafodaeth a sgwrs fer gan Yvonne Tsang am Ada Lovelace.

Rydyn ni'n gobeithio y bydd llawer ohonoch chi'n gallu ymuno â'r gweithdy "Gwneud Eich Gêm Fideo Eich Hun yn 80" yn syth ar ôl y derbyniad, lle gawn lot o hwyl yn dysgu rhaglennu syml.

Gweler yma am fanylion y gweithdy Gêm:
https://www.meetup.com/NorthWalesTech/events/264710301/

[English Text] *******************************

A special "Prosecco" drinks reception, where we welcome all, but hope to make particularly welcome the local Women in STEM to celebrate Ada Lovelace Day. The reception is ahead of the "Make Your Own 80's Video Game" workshop later in the evening.

This reception is kindly sponsored by our friends at M-SParc.

Join fellow enthusiasts of science, technology, engineering and mathematics for an hour of networking, discussion and a short talk by Yvonne Tsang about Ada Lovelace.

We're hoping many of you will be able to join in with the "Make Your Own 80's Video Game" workshop immediately after the reception.

See here for the Game workshop details:
https://www.meetup.com/NorthWalesTech/events/264710301/

Event organizers

Are you organizing Ada Lovelace - Women in STEM Reception / Derbyniad Merched mewn STEM?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Rating

based on 0 reviews