_pureCodeArt

Apr 27, 2018 · Warszawa, Poland

UWAGA! Wydarzenie tylko dla osób które zarejestrowały się i dostały na cykl szkoleń pureCodeArt.

Tematy spotkań:
1. SCRUM + VSTS + GitFlow
2. ASP.NET MVC
3. ASP.NET MVC + Bootstrap
4. Baza Danych i formaty danych (JSON) + EF
a. Wszystkie formularze i zapis do lokalnej DB
b. brak zapisu zdjęć
5. Azure - Deployment na Azure + CD/CI VSTS
a. Subskrypcja i konto Azure
b. Zasoby web app i sql na azure i deployment poziomu VS
c. Wdrożenie z VSTS (trigger na commit)
d. ARM+PS
6. AAD Authenticaton (Oauth teoria)
a. Logowanie do web ąpp
b. Role w aplikacji (admin user, widoki admin) i integracja z MVC
7. API AJAX JQuery
a. Lista ofert przerobiona na AJAX z zaimplementowanych search (api dla searcha)
b. Zaawansowane kontrolki (markdown, data, search, walidacja)
8. Testowanie aplikacji -UnitTest, Ul Test, End-To-End test
a. Kontrolery przetestowane, repo zamockowane
b. Przykład Ul Code test - test
c. Przykład SpecFlow (api zwraca 200)
9. Office 365 + SharePoint + Serverless AF
a. Setup sharePoint i listy
b. MS Flow - alerty na liscie
10. Serverless - Stworzenie funkcji schedulowanej (1 godzina) - flagowanie elementów zsyncowanych (last sync date)
11. BLOB + Cognitłve services
a. Blob w Azure i zapis zdjęcia z formularza
b. Walidacja zdjęcia z CS
c. Aktualizacja Unit Testów

Event organizers

Are you organizing _pureCodeArt?

Claim the event and start manage its content.

I am the organizer
Social
Rating

based on 0 reviews